Přeskočit obsah a dostat se k menu

Autorská práva

Pokud Vás na tomto webu zaujala jakákoliv forma informace, jenž byste rádi použili kontaktujte mně, prosím, se žádostí o povolení k jejich publikování.

Autorská práva

Jakákoliv forma obsahu na serveru www.125ccm.cz, včetně textů, grafiky, log, ikon, obrázků, fotografií, zdrojových kódů a jejich částí jsou předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11 a dle mezinárodních ujednání. Autorem tohoto webu je Ondřej V., vystupující též jako "Torm". Autor má právo na nedotknutelnost svého díla.

Je proto přísně zakázáno jakékoli použití obsahu těchto stránek bez písemného souhlasu autora, konkrétně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, přenos, republikace, prodej, vystavování či provozování. Zejména je zakázáno zveřejňování těchto materiálů na privátních internetových stránkách!

Práva třetích stran

Autor se snaží respektovat práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte mě na emailové adrese tormenner@centrum.cz.

Ochrana osobních dat

Autor zaručuje všem svým návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Autor nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

Torm 2007

Copyright © 2004-2008 Torm. Kód a originální design vytvořil Whitwa. Edited & Admin TORM Webhosting by Design-pr-.cz